O komputerze słów kilka

Wpływ komputera i nowoczesnych technologii na rozwój dziecka


Dzieci w każdym wieku, także te najmłodsze żyją w świecie cyfrowych urządzeń interaktywnych. Dostęp do internetu mają dziś dwa miliardy ludzi na świecie. Pod koniec obecnej dekady z sieci za pośrednictwem smartfonów, tabletów i innych urządzeń, które do tego czasu powstaną dzięki ludzkiej inwencji, będzie korzystać pięć miliardów mieszkańców globu. Surfowanie po Internecie stanie się powszechne i nieograniczone. Na razie możemy tylko sobie wyobrazić, w jaki sposób technologie informacyjno-komunikacyjne zmienią życie nasze i naszych dzieci.
Dziś nie powinniśmy się zastanawiać, czy przedstawiać dzieciom przedszkolnym nowe technologie, ale jak to robić bezpiecznie i mądrze. Na nowe technologie nigdy nie jest za wcześnie i nie można już od nich uciec.
Komputer używany w niewielkim zakresie wspomaga naukę i ułatwia zdobywanie wiedzy, umiejętności czytania i pisania. Jednak w wyniku nagromadzonej liczby informacji, dziecko traci umiejętność ich selekcjonowania. Warto pilnować też, żeby treści były odpowiednio dobrane do wieku malucha. Nieodpowiedni zakres tematyczny może spowodować zaburzenia emocjonalne i społeczne. Dzieci miewają również problem z odróżnieniem świata gier czy bajek od świata realnego, w którym funkcjonują na co dzień.
Telewizja i gry wideo mają bezpośredni wpływ na wzrost otyłości. U dzieci, które mają możliwość korzystania z komputerów i gier w swoich pokojach zauważony został o 30% wyższy wskaźnik występowania otyłości niż u dzieci, które korzystają z komputerów sporadycznie. Z przeprowadzonych badań wynika, że jedno na czworo dzieci cierpi na otyłość. W związku z tym u 30% dzieci będzie rozwijać się cukrzyca, a dodatkowo znajdą się one w grupie wysokiego ryzyka wystąpienia udaru mózgu i zawału serca, co poważnie skróci ich życie. Zaryzykowano stwierdzenie, że dzieci XXI wieku mogą być generacją, która nie przeżyje swoich rodziców.
Komputery używane w nadmiarze pozbawiają także zdolności koncentracji i komunikacji. Zanika umiejętność ładnego pisania i mówienia. Dodatkowo dzieci te są także aspołeczne z powodu braku kontaktu z innymi, czują się wyobcowane i nie umieją stworzyć relacji z rówieśnikami. Chcąc wyeliminować komputer z życia dziecka, warto zaproponować mu coś w zamian. Tym „czymś” może być wspólne czytanie. Obecnie coraz więcej dzieci czyta mało i nie lubi tego robić. Jednak badania naukowe dowodzą, że czytanie rozwija wyobraźnię, kompetencje emocjonalne i społeczne, a także kształtuje umiejętność zdobywania wiedzy. Czytanie jest jak witamina niezbędna do prawidłowego rozwoju. Warto zatem rozwijać w dziecku pasję czytania, pamiętając również o tym, że język jest podstawowym narzędziem komunikacji. Aby dziecko prawidłowo się rozwijało, należy zadbać zarówno o jego ciało, jak i psychikę i przede wszystkim cały czas stymulować ten rozwój. Stymulować to znaczy poddawać go działaniom rozmaitych doświadczeń i bodźców, pamiętając, że komputer nie zastąpi społecznych relacji, nie rozwinie intelektu i wyobraźni a dodatkowo przyczyni się do zaburzeń rozwoju fizycznego.
Nie same nowoczesne technologie informacyjne, ale sposób ich dopasowania do potrzeb rozwojowych dziecka decydują o ich negatywnym lub pozytywnym wpływie. Wśród zalet wykorzystania komputera w procesie dydaktycznym wymienić można m. in wzbogacenie procesu nauczania, możliwość nauczania polisensorycznego, dostęp do różnych źródeł informacji, uatrakcyjnienie zajęć, wdrażanie dzieci do umiejętnego wykorzystania mediów oraz przygotowanie dzieci do życia w społeczeństwie informacyjnym. W bieżącym roku szkolnym wśród jednym z trzech zadań jakie sobie założyliśmy, jest właśnie wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych w procesie edukacyjnym. Głównymi celami tego zadania jest ukazanie dzieciom zagrożeń wynikających z niewłaściwego wykorzystania komputera oraz wzbogacenie procesu dydaktycznego. Nauczycielki za pomocą komputera tworzą prezentacje multimedialne , które są zgodne z omawianymi tematykami tygodniowymi. Dla dzieci jest to bardzo atrakcyjny sposób wzbogacania swojej dotychczasowej wiedzy. Dzieci są przygotowywane do korzystania z Internetu jako odbiorca i uczestnik. Aby w pełni zrealizować powyższe zadanie w miesiącu kwietniu grupy najstarsze tj. grupa ”Pszczółek” i „Kubusia Puchatka” uczestniczyły w zajęciach w pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 11 i w Zespole Szkół nr 16. Była to okazja nie tylko do zwiedzenia szkoły, ale również do wzięcia udziału w lekcji przeprowadzonej przez nauczyciela informatyki w pracowni komputerowej. Myślę, że było to nie tylko nowe doświadczenie, ale i niemała atrakcja dla naszych wychowanków. Pamiętajmy jednak, że to my- rodzice decydujemy o sposobie spędzania czasu przez nasze dzieci, dajemy im wzorce i możemy nauczyć nasze dzieci mądrze korzystać z nowoczesnych technologii, które od paru lat zawładnęły współczesnym życiem.
Anita Biernat