Galerie

DZIEŃ WIOSNY

Marzanna będzie witała
dzieci wchodzące do
przedszkola.
Kubusie i ich kolorowe
kanapki.
Trudny wybór.