Nasze przedszkole:
Podejmuje działania sportowe,
Dba o sprawność fizyczną oraz bezpieczeństwo dzieci,
Kształtuje nawyki związane z aktywnym sposobem życia, zachęca do ruchu,
Kształtuje świadomość wynikająca z własnych zachowań,
Wprowadza w świat uczuć, emocji, pomaga je nazywać, okazywać i kształtować,
Wychowuje człowieka wrażliwego na potrzeby innych ludzi,
Kształtuje umiejętności radzenia sobie z trudnościami,
Pozwala poznawać i zmieniać otaczający świat,
Rozwija zainteresowania talenty, wspomaga i koryguje rozwój dziecka,
Wszechstronnie rozwija dziecko z zastosowaniem nowatorskich metod pracy,
Wspomaga rodziców w dziele wychowania, zaszczepia w nich zasady zdrowego stylu życia,
Promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinie w środowisku,
Zatrudnia nauczycieli z pasją, świadomych swoich możliwości, empatycznych, dobrze wykształconych, gotowych do podejmowania nowych ról w kierunku sportowym,
Przygotowuje odpowiednia bazę w celu zapewnienia jak najlepszych warunków do realizacji działań sportowych.
Planuje, ewaluuje i udoskonala swoją działalność, dzięki czemu jest rozpoznawalne w środowisku.