Rozkład dnia

6:30 8:00
Witamy się, rozmawiamy, rysujemy, bawimy się klockami, podejmujemy zabawy rozwijające mowę i myślenie wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję dzieci.

8:00 8:15
Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe ze śpiewem (lepiej się nie spóźniać – szkoda stracić ciekawe zajęcia).

8:15 8:30
Przygotowujemy się do śniadania – myjemy ręce.

8:30 9:00
Teraz jemy śniadanko – ale smaczne!

9:00 9.10
Czynności higieniczne po śniadaniu- mycie zębów

9:15 10:25
Uczestniczymy w zajęciach kierowanych przez Panią – rozmawiamy, liczymy, malujemy, lepimy, rysujemy, śpiewamy, tańczymy, wycinamy, uczestniczymy w zabawach konstrukcyjnych, badawczych i gimnastykujemy się. Uczestniczymy również w zajęciach dodatkowych.

10.25 10:30
Przygotowujemy się do II śniadania – odwiedzamy łazienkę.
10.30 11.00
Jemy z apetytem smaczne II śniadanko

11:00 11:50
Jeśli aura sprzyja bawimy się na placu zabaw w ogrodzie przedszkolnym, wychodzimy na wycieczki, spacery, do biblioteki, czasami zapraszamy do nas gości albo bierzemy czynny udział w przedszkolnych uroczystościach.
Poprzez zabawę utrwalamy wiadomości, kończymy zadania rozpoczęte przed południem, rozwijamy swoje zainteresowania i zdolności.
11.50 12.00
Przygotowujemy się do obiadu.
12.15 12.30
Jemy obiadek - I danie: zupę.
12.30 13.00
Odpoczywamy po obiedzie, słuchamy baśni lub muzyki relaksacyjnej.
13.00 13.50
Teraz bawimy się lub pracujemy w małych zespólach w oparciu o swoje zainteresowania. Bierzemy udział w zajęciach dodatkowych.
13.50 14.00
Przygotowujemy się do obiadu.
14.00 14.30
Jemy obiad: II danie.

14:30 16:30
Możemy iść do domu – choć chętnie jeszcze się bawimy, budujemy, manipulujemy klockami, układamy puzzle, gramy w gry planszowe, czytamy bajki, śpiewamy, tańczymy, lepimy plasteliną, rysujemy...