Informacja o systemie

Jak uzyskać dostęp do iprzedszkola Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędem i Oświatą w Gorzowie Wielkopolskim?
1. Wejdź na stronę aplikacje.edukacja.gorzow.pl i kliknij odsyłacz Przywracanie dostępu do konta.
2. W oknie Przywracanie dostępu jako nazwę użytkownika wprowadź swój adres e-mail lub PESEL. Następnie zaznacz opcję Nie jestem robotem i kliknij przycisk - Wyślij wiadomość. Jeśli po kliknięciu opcji - Nie jestem robotem rozwinie się okienko weryfikacji, wykonaj polecane czynności i kliknij przycisk Zweryfikuj.
3. Zapoznaj się z treścią komunikatu wyświetlonego na stronie, informującego o przesłaniu na Twój adres e-mail (zapisany w systemie) wiadomości zawierającej dalsze instrukcje.
4. Zaloguj się do swojej poczty elektronicznej, odbierz wiadomość, przeczytaj ją. (Wiadomość może być w skrzynce odbiorczej lub w niektórych przypadkach w skrzynce SPAM, lub innym folderze) W otrzymanej wiadomości zawarty będzie Twój login wygenerowany przez system. Zapamiętaj go, a najlepiej zapisz.
5. Kliknij znajdujący się w wiadomości link aktywacyjny - zostaniesz przekierowany na stronę, na której będziesz mógł wprowadzić swoje hasło.
6. W oknie Przywracanie hasła użytkowanika w polach Nowe hasło oraz Powtórz nowe hasło wprowadź swoje hasło. Zaznacz opcję Nie jestem robotem i kliknij przycisk Ustaw nowe hasło.
7. Nowe hasło musi spełniać warunki bezpieczeństwa - zawierać min 8 znaków, w tym wielkie i małe litery, cyfry.
8. Jeśli po kliknięciu opcji - Nie jestem robotem rozwinie się okienko weryfikacji, wykonaj polecane czynności i kliknij przycisk Zweryfikuj.
O prawidłowej autoryzacji użytkownika świadczy komunikat: hasło użytkownika zostało zmienione.

W przypadku braku możliwości logowania prosimy o kontakt z placówką przedszkolną e-mailowo lub telefonicznie.

PRZYPISANIE KARTY DZIECKA

1. W prawym górnym rogu w niebieskim oknie wybieramy nazwisko i imię dziecka.
2. Wchodzimy w zakładkę Więcej, wybieramy Karty, później aktywuj kartę
i wprowadzamy numer karty, który znajduje się na odwrocie karty w prawym dolnym rogu.
3. Każda karta ma inny numer, przypisujemy wszystkie karty do jednego dziecka.