Kierunki polityki oświatowej na rok szkolny 2017/2018.
Załączniki:

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego. Zachęcamy do zapoznania się z nową podstawą, obowiązującą od 1 września 2017 roku.
Załączniki: