Wymagania wobec szkół i placówek.
Załączniki:

Rozporządzenie MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego.
Załączniki:

RAPORT

Drodzy Rodzice!
W imieniu Dyrekcji oraz Pracowników przedszkola pragniemy Wam serdecznie podziękować za aktywny udział w ewaluacji zewnętrznej.

Przed Państwem raport z ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w przedszkolu.
Załączniki: