Nasze przedszkole otrzymało certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie.

Przedszkole Promujące Zdrowie

Program Szkoła Promująca Zdrowie (SzPZ) to certyfikat przyznawany placówkom oświatowym, które tworzą warunki i podejmują działania sprzyjające: dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia zdrowego środowiska. Program ten realizowany jest w Polsce od 1991 r.

Od 1 września 2015r. podjęliśmy działania, aby po roku starań uzyskać wojewódzki certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Jest to dość powszechny certyfikat wśród szkół i przedszkoli w całej Polsce. Nasze przedszkole podejmuje bardzo dużo działań w zakresie promocji zdrowia, a otrzymanie tego certyfikatu potwierdzi nasze starania i działania w tym zakresie.
I ETAP
Pierwszym etapem było
dokonanie diagnozy potrzeb społeczności przedszkolnej,
w szczególności w zakresie promocji zdrowia.
Diagnoza ta objęła:
- dzieci - poprzez rysunki i wypowiedzi:
W moim przedszkolu lubię …
Nie lubię …
Wymarzone przedszkole.
- rodziców dzieci i personel przedszkola - poprzez ankietę nt. „Co wpływa na samopoczucie dziecka w przedszkolu ?”
II ETAP
Na tej podstawie wyłoniono cel główny:

PODNIESIENIE POZIOMU WIEDZY CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI PRZEDSZKOLNEJ
W ZAKRESIE ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA ORAZ ZASTOSOWANIE ICH W PRAKTYCE.

Cel ten zostanie zrealizowany na podstawie następujących działań w roku szkolnym 2015/2016:
 • Urodziny w zdrowym stylu
 • Gazetka przedszkolna o tematyce zdrowotnej
 • Warsztaty kulinarne “Ugotujmy coś razem”
 • Szwedzki stół- podawanie dzieciom śniadanie w formie szwedzkiego stołu - dzieci same przygotowują sobie kanapki.
 • Modyfikacja jadłospisu , spotkanie z dietetykiem
 • Konkurs dla dzieci i rodziców „Wielka zmiana”
 • Zajęcia otwarte dla rodziców: „Warzywne dziwolągi” , „Bomba Witaminowa”
 • Święto Wiosennej Kanapki
 • „Zielone ogródki” w salach
 • Inscenizacje teatralne dla rodziców
 • Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania
 • Owocowy/ Warzywny Dzień, Dzień Zdrowego Soku
 • „Przedszkolaczek na 102 o zdrowie swoje dba” – quiz nt. zdrowia dla dzieci
 • Festyn Rodzinny na zdrowo i na sportowo połączony z Jarmarkiem zdrowej żywnośc
 • Wycieczki dalsze i bliższe do miejsc związanych z żywnością.
Zapraszamy Rodziców do aktywnego włączenia się w działania przedszkola!