Kochamy Nasze dzieci takimi
jakie są i nie szczędzimy
wysiłku, aby każdemu stworzyć
warunki do wielostronnego
rozwoju na miarę jego indywidualnych możliwości.