Programy dodatkowe oraz zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania naszych podopiecznych

ZAJĘCIA DODATKOWE
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Gimnastyka, zabawy ruchowe
w grupach według planu nauczycielek
Logopedia - terapia logopedyczna
mgr Izabela Kołodnicka
Realizacja: wg planu pracy nauczycielki
Rytmika
grupy: Kubusia Puchatka, Sówki - Katarzyna Wójcicka
grupy: Pszczółki, Kangurka, Króliczka - Katarzyna Pawelczak
grupy: Kłapouszka, Tygryska - Alicja Maliczak
Język angielski - wtorki i czwartki
Zajęcia w poszczególnych grupach:
Grupa Kłapouszka (dzieci czteroletnie)
- "Teatrzykowo" - zajęcia teatralne
- "Rozśpiewane Kłapouszki - zajęcia wokalno-rytmiczne
- "Bezpieczny przedszkolak" - program współpracy ze służbami bezpieczeństwa
Grupa Kangurka (dzieci pięcioletnie)
- "Taniec Wygibaniec" - program ruchowo-muzyczny
Grupa Tygryska (dzieci pięcioletnie i sześcioletnie)
- "Zagrajmy razem" - gra na flażoletach
- basen - raz w tygodniu (dzieci zapisane)
Grupa „Króliczka” (dzieci czteroletnie i pięcioletnie)
- bajkoterapia
- "Teatrzykowo" - zajęcia teatralne
- "Szach-Mat" - nauka gry w szachy
Grupa „Pszczółek” (dzieci sześcioletnie)
- "Przyjaciele Zippiego" - program zdrowia psychicznego
- basen - raz w tygodniu (dzieci zapisane)
Grupa „Kubusia Puchatka” (dzieci trzyletnie)