Programy dodatkowe oraz zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania naszych podopiecznych

ZAJĘCIA DODATKOWE
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Gimnastyka, zabawy ruchowe
w grupach według planu nauczycielek
Logopedia - terapia logopedyczna
mgr Izabela Kołodnicka
Realizacja: wg planu pracy nauczycielki
Zajęcia muzyczno-rytmiczne
grupy: Kubusia Puchatka, Pszczółki, Tygryska - mgr Alicja Maliczak
grupy: Sówki, Kłapouszka, Kangurka, Króliczka - mgr Katarzyna Pawelczak
"Zdolne rączki" - zajęcia plastyczne -
w piątki
mgr Alicja Maliczak
Język angielski - wtorki i czwartki
mgr Karolina Bonifaciuk
Zajęcia w poszczególnych grupach:
Grupa Kłapouszka (dzieci pięcioletnie)
- "Teatrzykowo" - zajęcia teatralne
- "Bezpieczny przedszkolak" - program współpracy ze służbami bezpieczeństwa
- Chcę być zdrowym"
Grupa Kangurka (dzieci sześcioletnie)
-
Grupa Tygryska (dzieci trzyletnie)
-
Grupa „Króliczka” (dzieci sześcioletnie)
Grupa „Pszczółek” (dzieci trzyletnie)
Grupa „Kubusia Puchatka” (dzieci czteroletnie)