Prawa dziecka w przedszkolu

Prawa dziecka w przedszkolu
Przedszkole jest miejscem, gdzie dziecko po raz pierwszy wchodzi w szersze interakcje społeczne.
Uczy się zasad i norm panujących w grupie, a także dostosowywania się do nich.
Stwarzane mu warunki i sytuacje pozwalają stać się świadomym swych praw.