Nauka języków obcych w wieku przedszkolnym.

Nauka języków obcych w wieku przedszkolnym –

dlaczego warto i jak dzieci wspierać?

Nauka języka obcego jest procesem wielowarstwowym,jednak dzieci doskonale sobie z nim radzą.W wieku przedszkolnym następuje najbardziej intensywny rozrost mózgu,więc dzieci są w stanie opanować znajomość języka obcego tak jak ojczystego,czego efektem jest m.in. powstawanie tysięcy nowych połączeń między komórkami stymulowanego mózgu. Zmienia się w związku z tym pojemność mózgu dziecka,co w trakcie póżniejszego rozwoju zdecydowanie przynosi korzyści w różnych aspektach życia. Reasumując:

1. Plastyczność mózgu dziecka umożliwia rozwinięcie u niego umiejętności posługiwania się językiem obcym tak jak ojczystym.

2. Dziecko jest w stanie zaakceptować język obcy tak jak rodzimy.

3. Dziecko przyswaja sobie akcent i gramatykę języka obcego na równi z akcentem i gramatyką języka ojczystego.

4. Mózg dziecka jest zdolny do przyswojenia dowolnej liczby języków pod warunkiem,że dziecko ma z nimi regularny kontakt.

Bardzo ważne jest,aby zachęcając i wspierając dzieci w ich poczynaniach wierzyć w nie w każdej chwili znajdując powód do ich pochwały,okazania im zadowolenia i dumy,bo każde na to zasługuje. Zwracajmy,więc uwagę na:

1. Zauważanie,w wymyślony przez siebie specjalny sposób,poznanych przez dziecko obcojęzycznych słów,gdy te pojawiają się,np. w utworach muzycznych słyszanych w radio lub w oglądanych w telewizji bajkach.

2. Używanie,w tym przypadku angielskich,słów,gdy spotykamy przedmioty,zjawiska, zwierzęta albo wykonujemy czynności,które dziecko już zna.

3. Wystrzeganie się zmuszania dziecka,by mówiło w języku,którego się uczy,bo może ono całkowicie się zniechęcić.Pozwalajmy zdecydować samemu maluchowi o chwili,w której odważy się mówić.Powodem do satysfakcji niech jest to,że dobrze się bawi i rozumie co się dzieje na zajęciach.W ten sposób przyswaja język i robi postępy.

4. Omijanie sprawdzania co dziecko już umie,a czego jeszcze nie,ponieważ gdy wyczuje ono,że to jest test,może celowo odpowiadać niewłaściwie lub po prostu nas ignorować.

5. Wystrzeganie się poprawiania akcentu dziecka,czy też przymuszania go do poprawnego wymawiania slów,nawet jeśli je trochę „przekręca”-dajmy dziecku czas na zmian